Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Seinstelsel

Het Nederlandse seinstelsel is niet voor iedereen direct te begrijpen. De plaatsing van de seinen is sterk afhankelijk van het verloop van de sporen. Bogen, hellingen, wissels, ze hebben allemaal invloed op de seinen langs de baan. In de Railhobby Seinenspecial worden de basisprincipes van het Nederlandse seinstelsel beschreven. Seinen geven niet alleen aan of een trein mag doorrijden, maar ze vertellen ook met welke snelheid dat mag gebeuren. Dat resulteert in een flink aantal mogelijke seinbeelden. Bij de bouw van De Lage Zij is dan ook de nodige tijd gestoken in het maken van een zo goed mogelijk kloppend seinenplan.

De trajectkaart geeft het zichtbare deel van de hoofdlijn en het station Zwabberdam weer. De ingetekende kilometers zijn fictief. De rails zijn zo gelegd dat de wissels naar de doorgaande hoofdsporen zoveel mogelijk rechtdoor worden bereden. De snelheid in het station is beperkt tot 60 km/h, omdat de sporen in een boog liggen. Laten we er vanuit gaan dat alle wissels 1:9 zijn. In de afbuigende stand is de maximumsnelheid dan 40 km/h. De maximumsnelheid van 60 km/h wordt geregeld met borden langs de baan. De seinen tonen gewoon groen. Als de trein echter een wissel in een afbuigende stand tegenkomt, dan laat het sein een knipperende groene lamp zien. Het voorafgaande sein toont geel plus het cijfer '4'.

De zijlijn naar Magerveen heeft een klassieke beveiliging met armseinen. Da's een heel ander verhaal. Het meest voorkomende sein is het standaard hoofdsein. Het is makkelijk te herkennen aan het ronde uiteinde van de seinarm. Zulke seinen worden ook gebruikt als uitrijsein bij stationssporen. Overal waar het spoor zich splitst, worden vertakkingsseinen toegepast. Een vertakkingsein is een hoofdsein dat staat voor een splitsing. Een inrijsein van een station is dus altijd een vertakkingsein, maar vertakkingseinen beveiligen ook splitsingen in de vrije baan. De seinen zijn herkenbaar aan hun zwaluwstaartvormige uiteinde. Gerard van de Weerd heeft het seinstelsel uitgebreid beschreven op zijn website.

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Download

Download het complete sporenplan als PDF.

lagezij.pdf (1,2 mb)

© Huib Maaskant - Alle rechten voorbehouden - aim@floodland.nl